Pre istotu

Archív dokumentov predzmluvnej starostlivosti

Názov ↓ Platný od Platný do
Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach S7 - Profi Komplet 01.07.2018 31.12.2018 download PDF (2.21 MB)
Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach S8 - Senior plán 01.07.2018 31.12.2018 download PDF (1.94 MB)
IPID ASSIST-CARD CLASSIC 637_20180223_1 23.02.2018 30.06.2018 download PDF (132 KB)
IPID ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL 635,642,643_20180223_1 23.02.2018 31.08.2018 download PDF (132 KB)
IPID ASSIST-CARD PREMIUM 639_20180223_1 23.02.2018 30.06.2018 download PDF (133 KB)
IPID ASSIST-CARD PREMIUM CORPORATE 36_20180223_1 23.02.2018 31.08.2018 download PDF (132 KB)
IPID Autoplus 573_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (81 KB)
IPID Bezstarostný domov 455_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (138 KB)
IPID Bezstarostný domov 460_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (140 KB)
IPID Celoročné poistenie liečebných nákladov 391_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (131 KB)
IPID Cestovné poistenie kreditná karta Visa Exlusive SLSP 290_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (133 KB)
IPID Cestovné poistenie platobná karta SLSP 291,292,293,294_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Cestovné poistenie SATUR 398_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL 390,490_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL online 486_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Cestovné poistenie v zahraničí GLOBAL biznis 672_20180223_1 02.07.2018 31.12.2018 download PDF (183 KB)
IPID Cestovné poistenie v zahraničí GLOBAL plus 671,673,674_20180223_1 02.07.2018 31.12.2018 download PDF (181 KB)
IPID Cestovné poistenie v zahraničí GLOBAL turist 670_20180223_1 02.07.2018 31.12.2018 download PDF (186 KB)
IPID Cestovné poistenie v zahraničí online SLSP 394_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID Havarijné poistenie Autokomplet 572_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (85 KB)
IPID Havarijné poistenie EUROKASKO AAA 576_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (86 KB)
IPID Havarijné poistenie flotila 501_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (85 KB)
IPID Havarijné poistenie leasing_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (83 KB)
IPID Havarijné poistenie plavidla 116_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (128 KB)
IPID Nádej 1125_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (124 KB)
IPID Poistenie bytového domu 451_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (136 KB)
IPID Poistenie čelného skla 549_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (81 KB)
IPID Poistenie domácnosti Bezstarostná domácnosť 447_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (136 KB)
IPID Poistenie elektroniky UniCredit Leasing 371_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (131 KB)
IPID Poistenie majetku a zodpovednosti Profesionál 100_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (134 KB)
IPID Poistenie majetku a zodpovednosti Profesionál 461_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (137 KB)
IPID Poistenie nehnuteľnosti 446_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (194 KB)
IPID Poistenie podnikateľských rizík Podnikateľ 442_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (135 KB)
IPID poistenie právnej ochrany 352_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (79 KB)
IPID Poistenie prepravy zásielok 467_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (133 KB)
IPID Poistenie stavebno – montážnych rizík 049_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Poistenie strojov a elektroniky 448_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (133 KB)
IPID Poistenie strojov a elektroniky Tatra Leasing 376_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Poistenie strojov UniCredit Leasing 370_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Poistenie výstavy 360_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID Poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK 169_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (127 KB)
IPID Poistenie zodpovednosti - malé plavidlo 380_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (81 KB)
IPID Poistenie zodpovednosti - plavidlo 115_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID Poistenie zodpovednosti za škodu - motorové vozidlo_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (87 KB)
IPID Skoré uzdravenie 1123_20180223_1 23.02.2018 31.10.2018 download PDF (125 KB)
IPID Skoré uzdravenie 1123_20181101_1 01.11.2018 31.12.2018 download PDF (181 KB)
IPID Tuzemské cestovné poistenie 393_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID Tuzemské cestovné poistenie a náklady HZS online 485_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID Tuzemské cestovné poistenie a náklady HZS online SLSP 385_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (129 KB)
IPID Úraz 927, 928, 947, 948_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (125 KB)
IPID Úraz 95_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (125 KB)
IPID Vodič Plus 1040_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (126 KB)
IPID Združené cestovné poistenie hromadných zájazdov 25, 26_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (157 KB)
IPID zodpovednosť advokát 154_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID zodpovednosť audítor 155_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID zodpovednosť autobusového prepravcu AUTOCAR TPL 362_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (129 KB)
IPID zodpovednosť daňový poradca 156_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID zodpovednosť dražobník 147_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (128 KB)
IPID zodpovednosť EnviroMax 450_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (82 KB)
IPID zodpovednosť exekútor 162_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID zodpovednosť geodet, kartograf 150_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (131 KB)
IPID zodpovednosť mediátor 184_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (129 KB)
IPID zodpovednosť medzinárodná preprava CMR 365_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (81 KB)
IPID zodpovednosť neštát.zdrav.zariadenie 60_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (78 KB)
IPID zodpovednosť notár 158_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID zodpovednosť podnikateľov 461_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (78 KB)
IPID zodpovednosť poľovník 61_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (127 KB)
IPID zodpovednosť projektant 65_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (129 KB)
IPID zodpovednosť rybárska, lesná stráž 148_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
IPID zodpovednosť správca bytových domov 265_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (127 KB)
IPID zodpovednosť správca konkurznej podstaty 168_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (129 KB)
IPID zodpovednosť sprostredkovateľ poistenia 185_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (154 KB)
IPID zodpovednosť strážna služba 161_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID zodpovednosť štátny zamestnanec 181_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (77 KB)
IPID zodpovednosť štátny zamestnanec 181_20190101_1 01.01.2019 15.06.2019 download PDF (121 KB)
IPID zodpovednosť účtovník 159_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (79 KB)
IPID zodpovednosť veterinár 160_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (129 KB)
IPID zodpovednosť vnútroštátna preprava 363_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (127 KB)
IPID zodpovednosť výkon povolania 188_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (78 KB)
IPID zodpovednosť výkon povolania 188_20190101_1 01.01.2019 15.06.2019 download PDF (120 KB)
IPID zodpovednosť zasieľateľ 164_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (132 KB)
IPID zodpovednosť zdrav.zariadenie 60_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (78 KB)
IPID zodpovednosť znalec, tlmočník, prekladateľ 145_20180223_1 23.02.2018 31.12.2018 download PDF (130 KB)
KID pre produkt D6 Príjemný život 1029-20180101-1 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (278 KB)
KID pre produkt D6 Príjemný život 1029_20180214_verzia 2 14.02.2018 30.08.2018 download PDF (309 KB)
KID pre produkt IŽP38 NOVA šanca 2021_827_6_20190427_verzia 1 27.04.2019 26.05.2019 download PDF (427 KB)
KID pre produkt IŽP38 Nová šanca 5.tranža 827_5_20180409_verzia 1 09.04.2018 25.07.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP40 Urbanium Invest 2027 10.tranža 829_10_20180614_verzia 1 14.06.2018 30.07.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP40 Urbanium Invest 2027 11.tranža 829_11_20180914_verzia 1 31.07.2018 13.09.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP40 Urbanium Invest 2027 5.tranža 829_20180104_2 04.01.2018 13.02.2018 download PDF (283 KB)
KID pre produkt IŽP40 Urbanium Invest 2027 6.tranža 829_20180214_verzia 1 14.02.2018 13.04.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP40 Urbanium Invest 2027 8.tranža 829_8_20180414_verzia 1 14.04.2018 13.05.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP40 Urbanium invest 2027 829-20180101-01 01.01.2018 03.01.2018 download PDF (283 KB)
KID pre produkt IŽP40 Urbanium Invest 2027 9.tranža 829_9_20180514_verzia 1 14.05.2018 30.07.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP42 Kombi 2021 3.tranža 04.01.2018 13.02.2018 download PDF (281 KB)
KID pre produkt IŽP43 Polis invest 2023_1.tranža_ 832_1_20180814_verzia 1 03.07.2018 14.08.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP43_Polis invest 2023_2.tranža_832_2_20180914_verzia 1 13.08.2018 14.09.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP43_Polis invest 2023_3.tranža_832_3_20181014_verzia 1 13.09.2018 14.10.2018 download PDF (310 KB)
KID pre produkt IŽP44 Investičná poistka 2023_833_3_20190126_verzia 1 26.01.2019 25.02.2019 download PDF (438 KB)
KID pre produkt IŽP44 Investičná poistka 2023_833_4_20190226_verzia 1 26.02.2019 25.03.2019 download PDF (437 KB)
KID pre produkt IŽP44 Investičná poistka 2023_833_5_20190326_verzia 1 26.03.2019 25.04.2019 download PDF (438 KB)
KID pre produkt IŽP44 Investičná poistka 2023_833_6_20190426_verzia 1 26.04.2019 25.05.2019 download PDF (438 KB)
KID pre produkt IŽP44 Investičná poistka 2023_833_7_20190526_verzia 1 26.05.2019 25.06.2019 download PDF (303 KB)
KID pre produkt IŽP44 Investičná poistka 2023_833_8_20190626_verzia 1 26.06.2019 25.07.2019 download PDF (313 KB)
KID pre produkt IŽP5 Futura invest 1075_20180214_verzia 2 14.02.2018 23.03.2018 download PDF (657 KB)
KID pre produkt IŽP5 Futura invest 1075_20180323_verzia 3 24.03.2018 31.07.2019 download PDF (785 KB)
KID pre produkt IŽP5 Futura invest 1075-20180101-1 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (274 KB)
KID pre produkt IŽP7 Moja investícia 974_20180214_verzia 2 14.02.2018 23.03.2018 download PDF (657 KB)
KID pre produkt IŽP7 Moja investícia 974_20180323_verzia 3 24.03.2018 31.07.2019 download PDF (785 KB)
KID pre produkt IŽP7 Moja investícia 974-20180101-1 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (275 KB)
KID pre produkt R17 Moja budúcnosť 1036_20180214_verzia 2 14.02.2018 31.12.2018 download PDF (309 KB)
KID pre produkt R17 Moja budúcnosť 1036-20180101-01 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (277 KB)
KID pre produkt R7 Moja budúcnosť 1116-20180101-01 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (278 KB)
KID pre produkt SD1 Variant kapitál 1113_20180214_verzia 2 14.02.2018 31.12.2018 download PDF (309 KB)
KID pre produkt SD1 Variant kapitál 1113-20180101-01 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (277 KB)
KID pre produkt V2 Dukátik 1114_20180214_verzia 2 14.02.2018 31.12.2018 download PDF (308 KB)
KID pre produkt V2 Dukátik 1114-20180101-01 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (275 KB)
KID pre produkt VP12 Konto kapitál 1002_20180214_verzia 2 14.02.2018 29.06.2018 download PDF (308 KB)
KID pre produkt VP12 Konto kapitál 1002-20180101-01 01.01.2018 13.02.2018 download PDF (276 KB)
KIID Aktívne portfólio k 07.06.2018 07.06.2018 07.02.2019 download PDF (180 KB)
KIID Aktívne portfólio k 26.01.2018 24.03.2018 06.06.2018 download PDF (180 KB)
KIID Amudni US Pioneer funds k 08.02.2019 08.02.2019 04.04.2019 download PDF (298 KB)
KIID Amundi Euro Aggregate bond k 08.02.2019 08.02.2019 30.06.2019 download PDF (298 KB)
KIID Amundi Euro Research k 08.02.2019 08.02.2019 14.02.2019 download PDF (295 KB)
KIID Amundi PF Emerging Markets Equity k 08.02.2019 08.02.2019 30.06.2019 download PDF (297 KB)
KIID Bond Danubia fond k 16.02.2018 24.03.2018 14.02.2019 download PDF (325 KB)
KIID Emerging Markets Equity k 18.09.2018 18.09.2018 07.02.2019 download PDF (297 KB)
KIID Emerging Markets Equity k 19.02.2018 24.03.2018 17.09.2018 download PDF (297 KB)
KIID EUR Commodities k 19.02.2018 24.03.2018 07.02.2019 download PDF (302 KB)
KIID Euro Aggregate Bond k 19.02.2018 24.03.2018 07.02.2019 download PDF (299 KB)
KIID European Research k 18.09.2018 18.09.2018 07.02.2019 download PDF (294 KB)
KIID European Research k 19.02.2018 24.03.2018 17.09.2018 download PDF (294 KB)
KIID Eurový dlhopisový fond k 26.01.2018 24.03.2018 07.02.2019 download PDF (166 KB)
KIID Fond maximalizovaných výnosov k 26.01.2018 24.03.2018 07.02.2019 download PDF (172 KB)
KIID pre ESPA Bond Danubia fond k 02.10.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (328 KB)
KIID pre ESPA Stock Europe Property fond k 17.02.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (353 KB)
KIID pre Pioneer funds Commodity Alpha k 03.07.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (467 KB)
KIID pre Pioneer funds Emerging Markets Equity k 03.07.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (469 KB)
KIID pre Pioneer funds Euro Aggregate Bond k 03.07.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (470 KB)
KIID pre Pioneer funds European Research k 03.07.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (465 KB)
KIID pre Pioneer funds U.S. Pioneer Fund k 03.07.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (467 KB)
KIID pre SPORO Aktívne portfólio k 27.10.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (181 KB)
KIID pre SPORO Eurový dlhopisový fond k 27.10.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (167 KB)
KIID pre SPORO Fond maximalizovaných výnosov k 01.07.2017 01.01.2018 23.03.2018 download PDF (423 KB)
KIID Stock Europe Property fond k 15.06.2018 15.06.2018 14.02.2019 download PDF (119 KB)
KIID Stock Europe Property fond k 16.02.2018 24.03.2018 14.06.2018 download PDF (327 KB)
KIID U.S. Pioneer Fund k 01.11.2018 01.11.2018 07.02.2019 download PDF (295 KB)
KIID U.S. Pioneer Fund k 19.02.2018 24.03.2018 31.10.2018 download PDF (295 KB)