Pre istotu

Vytvorte si domov podľa vašich predstáv.

Zabezpečenie strechy nad hlavou je jednou zo základných životných priorít. Nechajte svoje obavy pred dverami a vychutnávajte si domácu pokojnú atmosféru svojho domova. Skutočný domov je tam, kde máte pohodu.

Bývajte v pokojnom domove

Bezstarostný domov s asistenčnými službami

Bezstarostný domov poistí váš dom alebo byt a jeho zariadenie. Poskytneme vám finančné odškodnenie v prípade nečakanej živelnej pohromy, krádeže, vandalizmu, uhradíme škody spôsobenej na majetku alebo zdraví inej osobe. Takéto prípady sú čoraz častejšie, je rozumné sa vopred pripraviť. Ak plánujete financovať svoje nové bývanie hypotékou, poistenie budete potrebovať.

Poistíme vám

Asistenčné služby vám pomôžu v prípade:

Kontakt na asistenčnú službu:
Pre poistné zmluvy uzatvorené od 01.07.2018
+421 18118 alebo +421 2 63 532 236
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.

Pre poistné zmluvy uzatvorené do 30.06.2018:
+421  2 2929 2971
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.


Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.