Pre istotu

Vytvorte si domov podľa vašich predstáv.

Zabezpečenie strechy nad hlavou je jednou zo základných životných priorít. Nechajte svoje obavy pred dverami a vychutnávajte si domácu pokojnú atmosféru svojho domova. Skutočný domov je tam, kde máte pohodu.

Bývajte v pokojnom domove

Bezstarostný domov s asistenčnými službami

Poistením „Bezstarostný domov“ si zabezpečíte ochranu Vašej nehnuteľnosti a vybavenie domácnosti v prípade nečakanej živelnej pohromy, krádeže, vandalizmu, škody spôsobené na majetku alebo zdraví inej osobe a v prípade veľa ďalších rizík.
 

Výhody

Poistenie nehnuteľnosti

ZÁKLADNÉ POISTENIE
Predmet poistenia a poistné riziká Prima Optimum Excelent
Združený živel
Atmosférické zrážky
Stavebný materiál
Stavebné mechanizmy a náradie
Súbor vedľajších budov a ostatných stavieb
Odcudzenie -
Vandalizmus -
Poškodenie poistenej  budovy pri vlámaní -
Skrat elektromotorov -
Prepätie/podpätie -
Poškodenie skla -
Zodpovednosť za škodu -
Sprejerstvo - -
Spätné vystúpenie vody - -
Búrlivý vietor - -
Asistenčné služby - -
Benefit Obnova - -
Poistné náklady

Poistenie domácnosti

ZÁKLADNÉ POISTENIE
Predmet poistenia a poistné riziká Optimum Excelent
Združený živel
Atmosférické zrážky
Odcudzenie
Vandalizmus
Skrat elektromotorov
Zodpovednosť za škodu
Prepätie/ podpätie -
Poškodenie skla -
Sprejerstvo -
Spätné vystúpenie vody -
Búrlivý vietor -
Prechodné bývanie (druhá adresa rizika) -
Predĺžená záruka k domácim elektrospotrebičom -
Asistenčné služby -
Benefit Obnova -
Poistné náklady

Asistenčné služby

Asistenčné služby Vám pomôžu v prípade vzniku nečakanej núdzovej situácie, a to:

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.