Bezstarostný domov

Vytvorte si domov podľa vašich predstáv.

Zabezpečenie strechy nad hlavou je jednou zo základných životných priorít. Nechajte svoje obavy pred dverami a vychutnávajte si domácu pokojnú atmosféru svojho domova. Skutočný domov je tam, kde máte pohodu.

Bývajte v pokojnom domove

Bezstarostný domov s asistenčnými službami

Poistením „Bezstarostný domov“ si zabezpečíte ochranu Vašej nehnuteľnosti a vybavenie domácnosti v prípade nečakanej živelnej pohromy, krádeže, vandalizmu, škody spôsobené na majetku alebo zdraví inej osobe a v prípade veľa ďalších rizík.

Výhody

 • kompletné poistenie na jednej zmluve
 • základná spoluúčasť 0 EUR
 • jednoduché poistenie podľa individuálnych potrieb - základné poistenie dojednávané formou balíkov poisteného krytia s možnosťou navýšenia vybraných limitov plnenia podľa potreby
 • pripoistenia (napr.: poistenie záhrady, pomníkov, batožiny, zodpovednosť nájomcu, záchrana dát, poškodenie zateplenia zvieraťom a pod.)
 • súbor vedľajších budov a ostatných stavieb automaticky krytý v základnom poistení nehnuteľnosti – aby ste na nič nezabudli
 • jednou zmluvou poistíte vybavenie domácnosti na trvalej adrese, ale aj veci v osobnom vlastníctve v prechodnom bydlisku členov rodiny (školský internát, podnájom živiteľa rodiny)
 • asistenčné služby

Poistenie nehnuteľnosti

 • rodinný dom, byt, rekreačný objekt, budova vo výstavbe, mobilný dom
 • vedľajšie budovy a ostatné stavby (napr. garáž, kôlňa, záhradný domček, altánok, oplotenie, bazén, solárne panely, tepelné čerpadlo a pod.)
 • stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie
 • elektromotory v poistených nehnuteľnostiach
ZÁKLADNÉ POISTENIE
Predmet poistenia a poistné riziká Prima Optimum Excelent
Združený živel
Atmosférické zrážky
Stavebný materiál
Stavebné mechanizmy a náradie
Súbor vedľajších budov a ostatných stavieb
Odcudzenie -
Vandalizmus -
Poškodenie poistenej  budovy pri vlámaní -
Skrat elektromotorov -
Prepätie/podpätie -
Poškodenie skla -
Zodpovednosť za škodu -
Sprejerstvo - -
Spätné vystúpenie vody - -
Búrlivý vietor - -
Asistenčné služby - -
Benefit Obnova - -
Poistné náklady

Poistenie domácnosti

 • vybavenie domácnosti (napr. nábytok, elektronika, cennosti, športové potreby, iné vozidlá bez EČV a pod.)
 • cudzie veci
 • stavebné súčasti
 • domáce a hospodárske zvieratá
ZÁKLADNÉ POISTENIE
Predmet poistenia a poistné riziká Optimum Excelent
Združený živel
Atmosférické zrážky
Odcudzenie
Vandalizmus
Skrat elektromotorov
Zodpovednosť za škodu
Prepätie/ podpätie -
Poškodenie skla -
Sprejerstvo -
Spätné vystúpenie vody -
Búrlivý vietor -
Prechodné bývanie (druhá adresa rizika) -
Predĺžená záruka k domácim elektrospotrebičom -
Asistenčné služby -
Benefit Obnova -
Poistné náklady

K základnému poisteniu je možné dojednať pripoistenia

PRIPOISTENIE
Predmet poistenia a poistné riziká K nehnuteľnosti K domácnosti 
Poškodenie zateplenia zvieraťom -
Vedľajšie budovy a ostatné stavby -
Práčka/sušička bielizne/umývačka riadu -
Potraviny v chladiarenských zariadeniach -
Záchrana dát -
Batožina -
Hnuteľné veci na inej adrese rizika -
Veci slúžiace na zárobkovú činnosť -
Predĺžená záruka k domácim elektrospotrebičom -
Zodpovednosť nájomcu -
Záhrada
Poškodenie skla
Zodpovednosť za škodu
Pomník
Asistenčné služby

Asistenčné služby

Asistenčné služby Vám pomôžu v prípade vzniku nečakanej núdzovej situácie, a to:

 • technická havária,
 • zablokovanie dverí pri strate alebo zalomeniu kľúča
 • neobývateľnosť nehnuteľnosti v dôsledku technickej alebo živelnej havárie,
 • výskyt nežiaduceho hmyzu alebo hlodavcov.