Pre istotu

Pristupujte k práci zodpovedne.

Poistenie profesijných zodpovedností je pri niektorých povolaniach zákonom dané. Vy si však môžete vybrať správneho partnera, ktorý sa o vaše povinné poistenie postará.

Zodpovednosť za vaše povolanie

Poistenie profesijných zodpovedností

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému pri výkone jedného z povolaní uvedeného v zozname profesijných zodpovedností. Pre tieto povolania je poistenie upravené právnymi predpismi k príslušným povolaniam (napr. advokátovi povinnosť uzavrieť poistenie ukladá Zákon o advokácii).

Poistenia profesijnej zodpovednosti

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.