Pre istotu

Špecialista informačnej bezpečnosti

Bratislava - centrála spoločnosti

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie II. stupňa alebo III. stupňa

Náplň práce:

• vypracovanie a implementácia metodických postupov a interných predpisov v oblasti bezpečnosti informácií v spoločnosti
• zachovávanie požadovanej kvality a súladu s minimálnymi štandardami platnými v skupine
• klasifikácia informácií používaných v spoločnosti z pohľadu prístupu k nim a ich citlivosti
• návrhy a implementácia zlepšení v oblasti informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami spoločnosti
• vyhodnocovanie rizík v oblasti bezpečnosti informácií, ktorým je spoločnosť vystavená a navrhovanie opatrení na ich zmiernenie
• monitoring legislatívy súvisiacej s bezpečnosťou informácií, predovšetkým ochranou osobných údajov a pod.
• identifikácia a riešenie incidentov v oblasti informačnej bezpečnosti v spolupráci s dotknutými organizačnými jednotkami
• revidovanie a implementácia kontrolných mechanizmov v oblasti informačnej bezpečnosti
• spolupráca pri vzdelávaní zamestnancov a zvyšovaní ich bezpečnostného povedomia
• spolupráca so všetkými organizačnými zložkami spoločnosti


Požiadavky:

• vysokoškolské vzdelanie
• znalosť štandardu ISO 27001
• certifikácia CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager) alebo CISSP (Certified Information Systems Security Professional) a pod. výhodou
• znalosť problematiky informačnej bezpečnosti, požadovaná prax v oblasti min. 2 roky
• technologické znalosti IS / IT,
• flexibilita a konštruktívny prístup k riešeniu problémov,
• schopnosť efektívnej komunikácie,
• analytické schopnosti,
• aktívna znalosť anglického jazyka

Základná zložka mzdy:
1500,- Eur brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/3415900/