Pre istotu

Poistné podmienky

Majetok a zodpovednosť

Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu download PDF (139 KB)
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu fyzických alebo právnických osôb download PDF (242 KB)
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb download PDF (183 KB)
Poistné podmienky pre poistenie majetku občanov download PDF (223 KB)
Poistné podmienky pre poistenie majetku download PDF (808 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu download PDF (290 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí download PDF (342 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokátov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti auditórou download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti colníkov download PDF (241 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti daňových poradcov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti exekútorov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov download PDF (227 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov download PDF (242 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti notárov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti policajtov download PDF (316 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia download PDF (228 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti profesionálnych vojakov download PDF (316 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov download PDF (224 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty download PDF (226 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti štátnych zamestnancov download PDF (316 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti účtovníkov download PDF (179 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov download PDF (227 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa download PDF (231 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom download PDF (206 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielok download PDF (365 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla download PDF (197 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky download PDF (391 KB)

 

Auto

PZP - Verejný prísľub úraz 2018 download PDF (149 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2017/2018 download PDF (169 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2017/2018 download PDF (134 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2018 download PDF (132 KB)
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/1 platné od 1. 11. 2017 download PDF (4.96 MB)
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711A/1 platné od 1. 11. 2017 download PDF (6.79 MB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2017 download PDF (130 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2017 download PDF (129 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2017 download PDF (121 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2017 download PDF (179 KB)
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711 a Zmluvné dojednania 711/A platné od 1. 1. 2017 download PDF (7.88 MB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2016 download PDF (167 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2016 download PDF (160 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2016 download PDF (160 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2016 download PDF (172 KB)
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 710 platné od 1. 1. 2016 download PDF (5.43 MB)
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 710 platné od 1. 1. 2016 download PDF (134 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania 911 download PDF (373 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania 912 download PDF (136 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku 106 download PDF (808 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel download PDF (98 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu download PDF (290 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí download PDF (342 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie 807 download PDF (9.52 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie 808 download PDF (631 KB)

 

Cestovné poistenie

Poistné podmienky pre tuzemské cestovné poistenie download PDF (350 KB)
Poistné podmienky pre cestovné poistenie v zahraničí Eurotravel download PDF (397 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic download PDF (362 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic špeciál download PDF (270 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card premium download PDF (366 KB)
Poistné podmienky pre celoročné poistenie liečebných nákladov download PDF (265 KB)

 

Život a Zdravie

 

Poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie download PDF (187 KB)
Poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku (Skoré uzdravenie) download PDF (622 KB)
Poistné podmienky pre investičné životné poistenie (Moja investícia) download PDF (2.46 MB)
Poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie (Byty invest) download PDF (395 KB)
Poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie download PDF (263 KB)
Poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici download PDF (155 KB)
Poistné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej PN download PDF (177 KB)
Poistné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil (Vodič plus) download PDF (308 KB)
Poistné podmienky pre pripoistenie akejkoľvek smrti download PDF (263 KB)
Poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku download PDF (175 KB)
Poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou download PDF (263 KB)
Poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity download PDF (9.63 MB)
Poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb k životnému poisteniu download PDF (3.98 MB)
Poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie (Dukátik) download PDF (172 KB)
Poistné podmienky pre životné poistenie pre prípad smrti, dožitia, smrti alebo dožitia download PDF (164 KB)
Poistné podmienky pre úrazové poistenie download PDF (199 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia vážnych chorôb download PDF (3.99 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku download PDF (176 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrť akákoľvek download PDF (138 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou download PDF (134 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity download PDF (9.63 MB)
Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení (Oceňovacie tabuľky) download PDF (4.15 MB)
Poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby download PDF (6.17 MB)
Poistné podmienky pre pripoistenie druhého medicínskeho názoru download PDF (6.41 MB)