Pre istotu

Poistné podmienky

Majetok a zodpovednosť

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 606-3 download PDF (139 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 605 download PDF (242 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606 download PDF (183 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku občanov č. 108-3 download PDF (223 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 download PDF (808 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 download PDF (290 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. 156 download PDF (342 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokátov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti auditora download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti colníkov download PDF (241 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti daňových poradcov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti exekútorov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov download PDF (227 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov download PDF (242 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti notárov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti policajtov download PDF (316 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia download PDF (228 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti profesionálnych vojakov download PDF (316 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov download PDF (224 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty download PDF (226 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti štátnych zamestnancov download PDF (316 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti účtovníkov download PDF (179 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov download PDF (227 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa download PDF (231 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom č. 656 download PDF (206 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielok č. 407 download PDF (365 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla č. 256 download PDF (197 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky č. 307 download PDF (391 KB)

 

Auto

Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/1 platné od 1. 11. 2017_AKTUÁLNE download PDF (4.96 MB)
Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/A1 platné od 1. 11. 2017_AKTUÁLNE download PDF (316 KB)
Asistenčné služby PZP_Europartner_Partner download PDF (383 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2019_1.Q download PDF (123 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2019_1.Q download PDF (128 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2019_1.Q download PDF (130 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2019_1.Q download PDF (127 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2018 download PDF (149 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2018 download PDF (132 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2017/2018 download PDF (169 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2017/2018 download PDF (134 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2017 download PDF (130 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2017 download PDF (129 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2017 download PDF (121 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2017 download PDF (179 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 911 download PDF (373 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 912 download PDF (136 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 913 download PDF (475 KB)
Asistenčné služby_Auto komplet do 3.5 t download PDF (63 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 download PDF (808 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel č. 356 download PDF (98 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 download PDF (290 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí č. 156 download PDF (342 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 807 download PDF (9.52 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808 download PDF (631 KB)

 

Cestovné poistenie

Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBAL turist download PDF (584 KB)
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBAL plus download PDF (517 KB)
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBAL biznis download PDF (507 KB)
Poistné podmienky pre tuzemské cestovné poistenie download PDF (350 KB)
Poistné podmienky pre cestovné poistenie v zahraničí Eurotravel download PDF (397 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic download PDF (362 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic špeciál download PDF (270 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card premium download PDF (366 KB)
Poistné podmienky pre celoročné poistenie liečebných nákladov download PDF (265 KB)

 

Život a Zdravie

 

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 707 download PDF (164 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808 download PDF (631 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie č. 712 download PDF (187 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 903 download PDF (613 KB)
Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 790 download PDF (2.46 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie č. 1203 download PDF (263 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 854 download PDF (155 KB)
Všeobecné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 869 download PDF (177 KB)
Všeobecné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1100 download PDF (308 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie - Smrť akákoľvek č. 890 download PDF (263 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 835 download PDF (175 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 881 download PDF (263 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 817 download PDF (9.63 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 825 download PDF (3.98 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 742 download PDF (172 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby č. 920 download PDF (6.17 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie druhého medicínskeho názoru č. 925 download PDF (6.41 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok č. 910 download PDF (1.94 MB)
Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení (Oceňovacie tabuľky) download PDF (4.15 MB)

 

Poistné zmluvy uzatvorené na pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s.

Dokumenty pre Poistenie k Úveru download PDF (667 KB)
Poistné podmienky detská poistka č. PPPRII–I 0418 download PDF (240 KB)
Poistné podmienky detská poistka plus č. PPPR–I 0418 download PDF (243 KB)
Poistné podmienky cestovné poistenie v zahraničí č. 394 download PDF (287 KB)
Poistné podmienky cestovné poistenie k platobným kartám SLSP 1.5.2016 download PDF (1.57 MB)
Poistné podmienky poistenie tuzemské cestovné poistenie a HZS č.385 download PDF (193 KB)
Poistné podmienky 108-2, 606-2, ZD RD-2 (poistenie nehnuteľnosti SLSP) download PDF (412 KB)
Poistné podmienky č. 108-3 (poistenie domácnosti) download PDF (896 KB)
Zmluvné dojednania poistenie domácnosti č. ZD-DC-3 download PDF (610 KB)
Poistné podmienky zodpovednosť č. 606-3 (poistenie domácnosti) download PDF (320 KB)
Osobitné zmluvné dojednania poistenie asistenčných služieb (poistenie domácnosti) download PDF (575 KB)
Poistné podmienky poistenie právnej ochrany SLSP č. 116 download PDF (267 KB)