Pre istotu

Poistné podmienky

Majetok a zodpovednosť

Všeobecné poistné podmienky Majetok občanov 2019 download PDF (518 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 606-3 download PDF (139 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 605 download PDF (242 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606 download PDF (183 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku občanov č. 108-3 download PDF (223 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 download PDF (808 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 download PDF (290 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre živelných udalostí č. 156 download PDF (342 KB)
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie asistenčných služieb Global Assistance Slovakia č. OZD-AS-G download PDF (330 KB)
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie predĺženej zároky k domácim elektrospotrebičom č. OZD-PZ download PDF (42 KB)
Zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti BEZSTAROSTNÝ DOMOV č. ZD-DC-3 download PDF (610 KB)
Zmluvné dojednania pre poistenie rodinného domu, bytu v osobnom vlastníctve, rekreačného domu, chaty alebo domu vo výstavbe č. ZD-RD/B-3 download PDF (118 KB)
Zmluvné dojednania pre poistenie pomníkov download PDF (135 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 183 download PDF (124 KB)
Osobnivné poistné podmienkypre skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 283 download PDF (51 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokátov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti auditora download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti daňových poradcov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti exekútorov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov download PDF (227 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov download PDF (242 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti notárov download PDF (182 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia download PDF (228 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov download PDF (224 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty download PDF (226 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti účtovníkov download PDF (179 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov download PDF (227 KB)
Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa download PDF (231 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom č. 656 download PDF (206 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielok č. 407 download PDF (365 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla č. 256 download PDF (197 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky č. 307 download PDF (391 KB)

 

Auto

Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/2 platné od 1.10.2019 download PDF (175 KB)
Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/1 platné od 1.1.2019 download PDF (173 KB)
Zmluvné dojednania pre poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711_A1 download PDF (157 KB)
Asistenčné služby PZP_Europartner_Partner download PDF (383 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2019_4.Q download PDF (129 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2019_4.Q download PDF (125 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2019_4.Q download PDF (148 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2019_3.Q download PDF (134 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2019_3.Q download PDF (129 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2019_3.Q download PDF (146 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2019_3.Q download PDF (152 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2019_2.Q download PDF (173 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2019_2.Q download PDF (172 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2019_2.Q download PDF (173 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2019_2.Q download PDF (173 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2019_1.Q download PDF (123 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2019_1.Q download PDF (128 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2019_1.Q download PDF (130 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2019_1.Q download PDF (127 KB)
PZP - Verejný prísľub úraz 2018 download PDF (149 KB)
PZP - Verejný prísľub batožina 2018 download PDF (132 KB)
PZP - Verejný prísľub živel 2017/2018 download PDF (169 KB)
PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2017/2018 download PDF (134 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 911 download PDF (373 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 912 download PDF (136 KB)
Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 913 download PDF (475 KB)
Asistenčné služby_Auto komplet do 3.5 t download PDF (63 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 download PDF (808 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel č. 356 download PDF (98 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 download PDF (290 KB)
Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí č. 156 download PDF (342 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 807 download PDF (9.52 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808 download PDF (631 KB)

 

Cestovné poistenie

Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBAL turist download PDF (584 KB)
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBAL plus download PDF (517 KB)
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBAL biznis download PDF (507 KB)
Poistné podmienky cestovného poistenia GLOBALTRAVEL online č. 486 download PDF (722 KB)
Informácie pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku_GLOBALTRAVEL online č. 486 download PDF (371 KB)
Poistné podmienky pre tuzemské cestovné poistenie download PDF (350 KB)
Poistné podmienky pre celoročné poistenie liečebných nákladov č. 391 download PDF (657 KB)
Poistné podmienky pre cestovné poistenie v zahraničí Eurotravel č. 390 download PDF (599 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic download PDF (362 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card classic špeciál download PDF (270 KB)
Poistné podmienky pre cesty a pobyt v zahraničí Assist card premium download PDF (366 KB)

 

Život a Zdravie

 

Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 708 download PDF (8.53 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808 download PDF (631 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie č. 713 download PDF (9.24 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 903 download PDF (4.99 MB)
Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 791 download PDF (8.24 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie č. 1203 download PDF (315 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 855 download PDF (2.58 MB)
Všeobecné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 870 download PDF (3.73 MB)
Všeobecné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1101 download PDF (8.61 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie - Smrť akákoľvek č. 891 download PDF (1.63 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 836 download PDF (501 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 882 download PDF (1.83 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 818 download PDF (594 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 826 download PDF (5.56 MB)
Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 743 download PDF (8.48 MB)
Rozsah nárokov a Zmluvných dojednaní k produktu Dukátik (V2) download PDF (431 KB)
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby č. 920 download PDF (6.17 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie druhého medicínskeho názoru č. 925 download PDF (6.41 MB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok č. 911 download PDF (382 KB)
Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie onkologickej choroby č. 921 download PDF (468 KB)
Zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení (Oceňovacie tabuľky) download PDF (4.15 MB)

 

Poistné zmluvy uzatvorené Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Prvou stavebnou sporiteľňou, a.s.

Dokumenty pre Poistenie k Úveru download PDF (667 KB)
Poistné podmienky pre poistenie ŽIVOT download PDF (439 KB)
Poistné podmienky pre Pohrebné poistenie_SLSP download PDF (187 KB)
Poistné podmienky pre Pohrebné poistenie_PSS download PDF (88 KB)
Poistné podmienky č. 108-3 download PDF (896 KB)
Poistné podmienky zodpovednosť č. 606-3 download PDF (320 KB)
Zmluvné dojednania poistenie domácnosti č. ZD-DC-3 download PDF (610 KB)
Zmluvné dojednania pre poistenie - nehnuteľnosť č. ZD-B-3 download PDF (118 KB)
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie domácnosti č. OZD-DC-SLSP download PDF (46 KB)
Osobitné zmluvné dojednania poistenie asistenčných služieb č. OZD–AS/G download PDF (70 KB)
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie predĺženej záruky k domácim elektrospotrebičom download PDF (42 KB)
Poistné podmienky cestovné poistenie v zahraničí č. 394 download PDF (287 KB)
Poistné podmienky cestovné poistenie k platobným kartám SLSP 1.5.2016 download PDF (1.57 MB)
Poistné podmienky poistenie tuzemské cestovné poistenie a HZS č.385 download PDF (193 KB)
Poistné podmienky poistenie právnej ochrany SLSP č. 116 download PDF (267 KB)
Dokument o dôležitých podmienkach pre poistenie Osobná poistka download PDF (544 KB)
Poistné podmienky pre Rizikové životné poistenie Osobná poistka_SLSP č. 1205 download PDF (591 KB)
Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku download PDF (248 KB)