Poistné podmienky

Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/2 platné od 1.10.2019 Poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711/1 platné od 1.1.2019 Zmluvné dojednania pre poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 711_A1 Asistenčné služby PZP_Europartner_Partner PZP - Verejný prísľub úraz 2020_4.Q PZP - Verejný prísľub živel 2020_4.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2020_4.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2020_4.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2020_3.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2020_3.Q PZP - Verejný prísľub živel 2020_3.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2020_3.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2020_2.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2020_2.Q PZP - Verejný prísľub živel 2020_2.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2020_2.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2020_1.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2020_1.Q PZP - Verejný prísľub živel 2020_1.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2020_1.Q PZP - Verejný prísľub stret so zverou 2019_4.Q PZP - Verejný prísľub úraz 2019_4.Q PZP - Verejný prísľub živel 2019_4.Q PZP - Verejný prísľub batožina 2019_4.Q Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 911 Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 912 Havarijné poistenie Auto komplet - Zmluvné dojednania č. 913 Asistenčné služby_Auto komplet do 3.5 t Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č. 106 Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel č. 356 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí č. 156 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 807 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 808
Verejný prísľub životné poistenie 2020_4.Q Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie č. 709 Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 809 Všeobecné poistné podmienky pre dôchodkové životné poistenie č. 713 Všeobecné podmienky pre prípad straty schopnosti viesť bežný automobil - Vodič plus č. 1102 Všeobecné poistné podmienky pre jednorazové investičné životné poistenie č. 1205 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb č. 827 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa č. 930 Všeobecné poistné podmienky pre individuálne zdravotné poistenie pre prípad operačného zákroku č. 904 Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č. 792 Osobitné poistné podmienky pre poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici č. 855 Osobitné podmienky pre poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti č. 870 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie - Smrť akákoľvek č. 891 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie chirurgického zákroku č. 836 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou č. 882 Všeobecné poistné podmienky pre venové a štipendijné poistenie č. 744 Rozsah nárokov a Zmluvných dojednaní k produktu Dukátik (V2) Všeobecné poistné podmienky pre poistenie onkologickej choroby č. 922 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie druhého medicínskeho názoru č. 925 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity č. 819 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie zdravotníckych pomôcok č. 911 Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie onkologickej choroby č. 921
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606 Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 183 Osobitné poistné podmienky pre skupinové poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania č. 283 Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti advokátov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti auditora Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti daňových poradcov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti exekútorov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti geodétov a kartografov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti mediatorov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti notárov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti prevádzkovateľov neštátneho zdravotníckeho zariadenia Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti projektantov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti správcov konkurznej podstaty Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti účtovníkov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti veterinárov Osobitné poistné podmienky poistenia zodpovednosti pri výkone činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa Osobitné poistné podmienky pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom OPP ZVV č. 656 Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy zásielok OPP PZ č. 407 Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla č. 256 Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky OPP SE č. 307