Elektronická komunikácia

Máme pre Vás novú súťaž o Apple iPad. Zapojte sa vyplnením formuláru na udelenie súhlasu s elektronickou komunikáciou, v ktorom nezabudnite udeliť aj:

  • súhlas s pravidlami súťaže „Elektronická komunikácia“
  • akceptovanie podmienok používania Aplikácie Klientsky portál, ktorým sa automaticky registrujete do eKooperativa

Do súťaže sa môžu zapojiť iba fyzické osoby. Celé znenie štatútu súťaže je k nahliadnutiu tu.

Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: 

Zoznam výhercov:

Výherca Apple iPad za týždeň 29.3.2021 - 4.4.2021:

Jozef Z., Medzilaborce

Výherca Apple iPad za týždeň 22.3.2021 - 28.3.2021:

Milan M., Košice

Výherca Apple iPad za týždeň 15.3.2021 - 21.3.2021:

Kristián B., Bajerov

Výherca Apple iPad za týždeň 8.3.2021 - 14.3.2021:

Michal T., Liptovský Hrádok

 

Výhercom gratulujeme.