Elektronická komunikácia

Do súťaže sa zapojíte vyplnením Formuláru na udelenie súhlasu s elektronickou komunikáciou, v ktorom nezabudnite udeliť aj:

  • súhlas s pravidlami súťaže „Elektronická komunikácia“
  • akceptovanie podmienok používania Aplikácie Klientsky portál, ktorým sa automaticky registrujete do eKooperativa

Do súťaže sa môžu zapojiť iba fyzické osoby. Celé znenie štatútu súťaže je k nahliadnutiu tu.

Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: 

Zoznam výhercov za týždeň 12.10.2020 - 18.10.2020:

Zdenko P., Prievidza

Jakub M., Košice

Andrea G., Rimavská Sobota

Zoznam výhercov za týždeň 5.10.2020 - 11.10.2020:

Marián O., Nové Zámky

Daniel M., Prešov

Nikola Ch., Raková

Výhercom gratulujeme.