Elektronická komunikácia

Do súťaže sa zapojíte vyplnením formuláru na udelenie súhlasu s elektronickou komunikáciou, v ktorom nezabudnite udeliť aj:

  • súhlas s pravidlami súťaže „Elektronická komunikácia“
  • akceptovanie podmienok používania aplikácie Klientsky portál, ktorým sa automaticky registrujete do eKooperativa

Do súťaže sa môžu zapojiť iba fyzické osoby. Celé znenie štatútu súťaže je k nahliadnutiu tu.

Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: 

Výherca TV za týždeň 15.2.2021 - 21.2.2021:

Mária N., Rimavská Seč

Výherca TV za týždeň 8.2.2021 - 14.2.2021:

Juraj S., Bojnice

Výherca TV za týždeň 1.2.2021 - 7.2.2021:

Lucia A., Nová Dubnica

Výherca TV za týždeň 25.1.2021 - 31.1.2021:

Miroslava S., Bzince pod Javorinou

Výherca TV za týždeň 18.1.2021 - 24.1.2021:

Juraj F., Trenčín

Výherca TV za týždeň 11.1.2021 - 17.1.2021:

Iveta L., Košice

Výherca TV za týždeň 4.1.2021 - 10.1.2021:

Július R., Sirk

Výherca TV za týždeň 28.12.2020 - 3.1.2021:

Božena D., Levice

Výherca TV za týždeň 21.12.2020 - 27.12.2020:

Ladislav  N., Jelka

Výhercom gratulujeme.