Pre istotu

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá pre hlásenie škody na majetku a autách

Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia motorového vozidla download PDF (285 KB)
Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle - odcudzenie download PDF (301 KB)
Dotazník pri odcudzení motorového vozidla download PDF (409 KB)
PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným download PDF (1.38 MB)
PZP Oznámenie škodovej udalosti poškodeným download PDF (1.38 MB)
Záznam o dopravnej nehode download PDF (3.83 MB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku download PDF (472 KB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (krádež, lúpež) download PDF (338 KB)
Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku (stroje, elektronické zariadenia) download PDF (288 KB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody voči škodcovi - poistenému download PDF (366 KB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody - majetkové poistenie firmy download PDF (219 KB)
Uplatnenie nároku na náhradu škody z insolventnosti CK download PDF (57 KB)

 

Tlačivá pre hlásenie škody z cestovného poistenia

Oznámenie škodovej udalosti z poistenia liečebných nákladov a úrazové poistenie download PDF (1.32 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – poškodenie, strata, krádež download PDF (1.05 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia batožiny – neskoré dodanie download PDF (1.18 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia storna zájazdu download PDF (218 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb download PDF (1.26 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia oneskoreného odletu download PDF (1.15 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z z poistenia meškanie hromadného prostriedku download PDF (88 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zľavnenej letenky download PDF (312 KB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia nepojazdného vozidla download PDF (1.12 MB)
Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu download PDF (1.33 MB)

 

Tlačivá pre životné a úrazové poistenia

 

Oznámenie o nevyhnutnom pobyte v nemocnici download PDF (793 KB)
Oznámenie o úraze download PDF (819 KB)
Oznámenie o úmrti poisteného download PDF (803 KB)
Oznámenie o priznaní invalidného dôchodku download PDF (678 KB)
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti - denná dávka download PDF (941 KB)
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného - Dôchodkové poistenie download PDF (581 KB)
Oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s nárokom na vrátenie poistného download PDF (595 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia chirurgického zákroku download PDF (621 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z individuálneho zdravotného poistenia pre prípad operačného zákroku (Skoré uzdravenie) download PDF (615 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia vážnych chorôb download PDF (674 KB)
Žiadosť o výplatu špeciálneho plnenia pri narodení dieťaťa (Skoré uzdravenie) download PDF (388 KB)
Oznámenie o narodení dieťaťa download PDF (318 KB)
Oznámenie o uzavretí manželstva poisteného dieťaťa download PDF (308 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia pohrebných nákladov (Skoré uzdravenie) download PDF (430 KB)
Oznámenie o vzniku nepretržitej pracovnej neschopnosti v poistení dlžníka úveru download PDF (624 KB)
Oznámenie o strate zamestnania - premostenie príjmu download PDF (325 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z poistenia pre prípad straty schopnosti viesť motorové vozidlo (Vodič plus) download PDF (552 KB)
Oznámenie o vzniku poistnej udalosti z pripoistenia zdravotníckych pomôcok download PDF (137 KB)
Oznámenie o vzniku onkologickej choroby - produkt Nádej download PDF (102 KB)

Tlačivá pre zmeny a zánik poistnej zmluvy

 

Žiadosť o zmenu v poistnej zmluve - formulár download PDF (215 KB)
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy - formulár download PDF (371 KB)
Žiadosť o zánik poistnej zmluvy z dôvodu zániku rizika - formulár download PDF (316 KB)