Moja investícia

Spojte investovanie s poistením.

Myslite na budúcnosť a zabezpečte seba aj svojich blízkych. S poistením Moja investícia sa zhodnocujú vaše financie a zároveň ste poistení pre prípad nepriaznivej životnej situácie.

Nasmerujte investície správnym smerom

Vyberte si investičné životné poistenie Moja investícia, s ktorým zhodnocujete svoje peniaze a súčasne ste poistený pre prípad nepriaznivých okolností, ktoré život prináša. Časť zaplateného poistného vkladáte do fondov, ktoré zhodnocujú peňažné prostriedky na základe princípu absolútneho výnosu. Časť zaplateného poistného je určená na úhradu poistenia pre prípad, že by sa vám niečo stalo a na úhradu dohodnutých pripoistení.

Dostupnosť a jednoduchosť

 • doba platenia minimálne 10 rokov
 • vstupný vek do 75 rokov
 • minimálne poistné 25 eur
 • platenie poistného mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne

Pripoistenia

 • dočasné životné poistenie pre prípad úmrtia aj s lineárne klesajúcou poistnou sumou
 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu aj s progresívnym plnením 350 % alebo 500 %
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • pripoistenie vážnych chorôb
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Výhody

 • možnosť vyššieho zhodnotenia ako na klasických bankových produktoch
 • hlavný poistený je automaticky poistený na riziko úmrtia
 • do 60 rokov neskúmame váš zdravotný stav
 • po ukončení poistnej doby môžete vyplatenú sumu využiť na skvalitnenie svojho života a života svojej rodiny
 • zmluvou je možné pripoistiť ďalších 4 členov rodiny alebo životného partnera

Fondy

 • SPORO fond maximalizovaných výnosov
 • SPORO Eurový dlhopisový fond
 • SPORO Aktívne portfólio
 • ESPA Bond Danubia
 • ESPA Stock Europe-Property
 • Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond
 • Amundi Funds II – European Research
 • Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
 • Amundi Funds II – Emerging Markets Equity
 • Amundi Funds S. F. – Commodities