Pre istotu

Poistenie Nádej – zdravotné poistenie onkochorôb, ponúka potrebné finančné kompenzácie pri výpadku pravidelného príjmu, zvýšených finančných výdavkov spojených s cestovaním k lekárovi a samotnou liečbou. Výšku plnenia poisťovne si určuje klient sám v zmluve.

Finančná podpora v prípade onkodiagnózy

Zdravotné poistenie onkochorôb NÁDEJ

Nádej je zdravotné poistenie onkochorôb, z ktorého poisťovňa, pri diagnostikovaní invazívnej rakoviny, vyplatí klientovi jednorazovo poistné plnenie - zmluvne dojednanú sumu peňazí. Poistenie, súčasne, prostredníctvom voliteľného pripoistenia, poskytuje možnosť konzultácie diagnózy s ďalším lekárom formou „druhého medicínskeho názoru“ vo vybraných celosvetových, špecializovaných odborných zariadeniach. Na jednej zmluve je s rodičom automaticky poistené aj dieťa vo veku 3 - 18 rokov, zadarmo, až do dosiahnutia veku 25 rokov.

Výhody

Vyberte si z pripoistení

Poistenie druhého medicínskeho názoru

Poistený má v prípade diagnostikovania onkologickej choroby právo na druhý medicínsky názor. Písomné vyhodnotenie zdravotného stavu na základe zdravotnej dokumentácie poskytne a vyhotoví odborný lekár jedného zo svetových medicínskych centier. Toto písomné stanovisko bude zaslané spolu s liečebným režimom poistenému aj jeho ošetrujúcemu lekárovi.

Pripoistenia pre istotu

 

Mám záujem o tento produkt