Pre istotu

Životné poistenie pomôže riešiť finančné následky vážnych chorôb

Vážne ochorenie, či úraz obvykle prináša neplánované výdavky. Finančné plnenie vyplatené za úraz, vážnu chorobu a invaliditu vám pomôže riešiť finančnú situáciu pri zmene životných okolností.

Poistenie vašich záväzkov

Rizikové životné poistenie Profi komplet

Profi Komplet je rizikové životné poistenie, ktoré dáva istotu finančného zabezpečenia v nečakaných životných situáciách, ako je napríklad vážna choroba, úmrtie, invalidita, úraz alebo hospitalizácia. Poistné plnenie pomôže naďalej splácať záväzky, nakoľko jeho vyplatenie nie je účelovo viazané. Môže byť použité na financovanie nadštandardu v nemocnici, zaplatenie opatrovateľskej služby alebo bežných výdavkoch v domácnosti.

Pripoistenia vám poskytnú počas života istotu bezpečia

Poistná doba je najmenej 5 rokov, najviac 40 rokov.

Pripoistenia

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.