Pre istotu

Bez finančných starostí sa uzdravíte skôr.

Zdravie je najvzácnejšie. Pomôžeme vám získať ho späť v kľude, s nadštandardnými možnosťami. Ponúkame vám financie na nadštandardné služby v zdravotníckych zariadeniach, na liečenie alebo na pokrytie ostatných nákladov, ktoré potrebujete na skoré uzdravenie.

Prajeme vám skoré uzdravenie

Individuálne zdravotné poistenie Skoré uzdravenie

Poistenie Skoré uzdravenie prináša finančný komfort v prípade operačných zákrokov, ktoré vznikli v dôsledku úrazu alebo choroby. Po podstúpení zákroku vám vyplatíme vopred dohodnutú čiastku. Tú môžete použiť na rehabilitáciu, pobyt v nemocnici, uzdravovanie alebo prekryť výpadok financií. Výška vyplatenej sumy závisí od typu operačného zákroku. Môžete si vybrať, ako vám vyhovuje platiť poistné (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne). Poistná suma môže byť od 2 000 do 100 000 eur.

Výpočet poistného

Vstupný vek Mesačné poistné na 1000 eur poistnej sumy
0 – 25 4,00 €
26 – 50 5,50 €
51 – 65 6,50 €

Ak má klient uzavreté iné životné poistenie, získa špeciálne výhodné sadzby

Možnosti pripoistenia

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.