Pre istotu

Zabezpečte seba a svojich blízkych.

Pripravte sa na budúcnosť a rozhodnite sa pre poistenie, ktorým získate istotu životného štandardu pre seba aj blízkych. Ak sa prihodí niečo nečakané, vás a vašich blízkych nenecháme bez pomoci. Vaše rozhodnutie vám zabezpečí, že si svoje peniaze budete môcť užiť naplno podľa aktuálnych potrieb.

Investícia do seba

Kapitálové životné poistenie Variant Kapitál

Vďaka poisteniu Variant Kapitál si vytvárate finančnú rezervu, ktorá vám v prípade nepriaznivej životnej situácie zmierni jej následky. Pri dožití sa konca dohodnutej poistnej doby vám vyplatíme dohodnutú poistnú sumu plus podiel na zisku z poistenia. Ak by ste sa vy konca poistnej doby nedožili, dohodnutú poistnú sumu vyplatíme osobe, ktorú ste určili. Vaši najbližší budú finančne zabezpečení. Kapitálové poistenie môžete uzavrieť vo veku od 12 do 65 rokov na dobu od 5 do 50 rokov (maximálne do veku 70 rokov). Vy určujete, v akých intervaloch budete poistenie platiť. Na výber máte mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné splátky.

Pripoistenia

Výhody

 

Chcem vedieť viac

Poistné podmienky k produktu si môžete pozrieť tu.