Pre istotu

Výročné správy

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2018 download PDF (2.75 MB)
Výročná správa 2018 download PDF (11.3 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2017 download PDF (2.70 MB)
Výročná správa 2017 download PDF (3.42 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave k 31.12.2016 download PDF (1.27 MB)
Výročná správa 2016 download PDF (4.02 MB)
Výročná správa 2015 download PDF (6.05 MB)
Výročná správa 2014 download PDF (2.87 MB)
Výročná správa 2013 download PDF (3.44 MB)
Výročná správa 2012 download PDF (5.96 MB)
Výročná správa 2011 download PDF (4.32 MB)
Výročná správa 2010 download PDF (5.15 MB)
Výročná správa 2009 download PDF (3.90 MB)
Výročná správa 2008 download PDF (3.59 MB)
Výročná správa 2007 download PDF (5.68 MB)
Výročná správa 2006 download PDF (4.79 MB)
Výročná správa 2005 download PDF (4.34 MB)

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.

Dňa 1. apríla 2018 sa Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group a KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zlúčili.

Poisťovňa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group sa stala právnym nástupcom spoločnosti Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group.

Správa o solventnosti a finančnom stave 2017 download PDF (2,01 MB)
Výročná správa 2017 download PDF (1,47 MB)
Annual report 2017 download PDF (1,75 MB)
Správa o solventnosti a finančnom stave 2016 download PDF (2,67 MB)
Výročná správa 2016 download PDF (5,61 MB)
Annual report 2016 download PDF (7,89 MB)
Výročná správa 2015 download PDF (20,28 MB)
Annual report 2015 download PDF (13,09 MB)
Výročná správa 2014 download PDF (16,23 MB)
Annual report 2014 download PDF (14,72 MB)
Výročná správa 2013 download PDF (6,57 MB)
Annual report 2013 download PDF (5,83 MB)
Výročná správa 2012 download PDF (6,11 MB)
Výročná správa 2011 download PDF (3,67 MB)
Výročná správa 2010 download PDF (1,94 MB)
Výročná správa 2009 download PDF (2,52 MB)
Annual report 2009 download PDF (2,34 MB)
Výročná správa 2008 download PDF (1,44 MB)
Výročná správa 2007 download PDF (1,65 MB)
Výročná správa 2006 download PDF (803 kB)
Správa auditora k výročnej správe 2006.pdf download PDF (443 kB)
Správa o činnosti 2005 download PDF (3,29 MB)
Správa o činnosti 2004 download PDF (469 kB)
Správa o činnosti 2003 download PDF (245 kB)